Jarní setkání v Jihlavě - Spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče

termín: 06. 06. 2019 - 06. 06. 2019

Místo: Divadlo DIOD, Tyršova 1565/12, Jihlava

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: Dle typu registrace


Anotace

Setkání bude zaměřeno na spolupráci různých úrovní poskytovatelů dětské paliativní péče s důrazem na referování pacientů z centrálních pracovišť zpět do regionů. Zaměříme se na to, jak se na připravit na první dětské pacienty z pohledu provozu, kvality péče, kapacity a financování. Součástí programu bude sdílení zkušenosti z jednotlivých regionů ČR i ze zahraničí.

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Počet kreditů – 6. Počet hodin akce: 7

Program ke stažení v PDFání. Součástí programu bude sdílení zkušenosti z jednotlivých regionů ČR i ze zahraničí.

 

image

 

09:00-09:30

prezence

09:30-10:00

Úvodní slovo a představení posledních dokumentů Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

MUDr. Mahulena Mojžíšová

10:00-10:30

Zkušenosti s referováním dětských pacientů z nemocnic do regionů v UK

Zástupci Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

10:30-11:00

Zkušenosti s referováním dětských pacientů z nemocnic do regionů v ČR?

Podpůrný a paliativní tým, FN Motol, Praha – MUDr. Lucie Hrdličková

FN Olomouc a Hospic Nejste sami, Olomouc – MUDr. Martin Wita

11:00-11:15

Diskuse

11:15-11:45

přestávka na kávu

11:45-12:00

Jak je důležité se na paliativní péči o děti připravit aneb k čemu je nám plánování a řízení

Jitka Kosíková

12:00-12:45

Jak se na děti připravujeme? - sdílení zkušeností poskytovatelů dětské paliativní péče

Domácí hospic Vysočina, Žďár nad Sázavou – Petr Hladík Mobilní hospic Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem – MUDr. Jana Pánková Hrabánková

Hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou – Martina Vrbová

12:45-13:00

Diskuse

13:00-14:00

oběd

14:00-14:15

Diskuse k předchozím blokům a prezentace dostupné literatury – kniha Dětská paliativní péče (Grada)

14:15-14:30

Představení nadace Zlatá rybka Kristýna Pelcová

14:30-15:45

Jaké další profese nám mohou v paliativní péči pomáhat?

Etika – JUDr. Barbora Vráblová

Kaplan – Matěj Hájek, Th.D.

Herní specialista – Alice Řezníčková

Ergoterapeut – Marianna Vavříková

15:45– 16:00

Diskuze a závěr

 

 

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.