Setkání na Vysočině

termín: 05. 11. 2020 - 05. 11. 2020

Přihláška na akci

Místo: Divadlo DIOD, Tyršova 1565/12, Jihlava

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: Dle typu registrace

Počet míst: 100 (volných 50)


Anotace

Setkání bude zaměřeno na spolupráci různých úrovní poskytovatelů dětské paliativní péče s důrazem na referování pacientů z centrálních pracovišť zpět do regionů. Zaměříme se na to, jak se na připravit na první dětské pacienty z pohledu provozu, kvality péče, kapacity a financování.

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Počet kreditů – 6. Počet hodin akce: 7

Pozvánka ve formátu PDF

 


Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška