Management bolesti u pacientů pokročilým onemocněním

termín: 11. 03. 2020 - 13. 03. 2020

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč


Anotace

vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením infekce COVID-19 jsme přistoupili k rozhodnutí zrušit březnový termín specializačního kurzu Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním.  

V současné době nejsme schopni odhadnout, jak se situace v rámci České republiky bude vyvíjet, náhradní termín kurzu Vám bude s dostatečným předstihem oznámen.
V případě příznivé situace bychom se snažili kurz vypsat před jarním termínem atestace z oboru Paliativní medicína.
Zaplacené registrační poplatky budou převedeny na nově vypsaný termín, případně budou na Vaši žádost vráceny v plné výši.

Děkujeme za pochopení,

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
garant kurzu

 

 

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se zásadami komplexního hodnocení a s možnostmi farmakologické i nefarmakologické léčby nejčastějších bolestivých stavů. 

Program kurzu: 

Středa 11.3.2020

9:00-10:00 

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Hodnocení bolesti v kontextu pokročilého onemocnění 

10:00-11:00 

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Praktická farmakologie analgetik 

a koanalgetik (dávkování, vhodné kombinace, management nežádoucích účinků)

11:00-12:00

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Nejčastější typy nádorové bolesti a jejich management

12:00-13:00

Oběd

13:00-14:00 

MUDr.O. Sláma, Ph.D.

(MOÚ Brno)

Komplikované bolestivé stavy –diskuse kazuistik

14:00-14:50  

MUDr. L Hynková Ph.D. (MOÚ Brno)

Radioterapie v léčbě nádorové bolesti

15:00-16:00

Křístek, Sláma, Rusín (seminář MOÚ)

Intervenční radiologie v léčbě chronické bolesti


Čtvrtek 12.3.2020

8:00 -10:00

MUDr.O. Sláma, Ph.D.

(MOÚ Brno)

Komplikované bolestivé stavy – diskuse kazuistik

10:15 -12:00

MUDr. Marek Hakl, Ph.D. 

Chronická nenádorová bolest Nejčastější syndromy a jejich management

12:00-13:00

Oběd

13:00-14:30

MUDr.Regina Slámová

(hospic sv. Alžběty Brno)

Bolest u umírajících pacientů

Diskuse kazuistik

14:45-15:30

Dr. Radovan Hřib (CLB FNuSA Brno)

Konopí v léčbě bolesti


Pátek 13.3.2020

8:00-9:00

Mgr. Gabriela Horáková 

(Vojenská nemocnice Brno)

Duchovní aspekty bolesti u pacietů v paliativní péči

9:00-11:00 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

(Hospic sv,Zdislavy Třebíč)

Bolest o polymorbidních geriatrických pacientů (hodnocení, nejčastější tipy, management..)

11:15-12:00 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Nejčastější překážky dobré léčby bolesti  a možnosti jejich překonání 

12:00-12:30 

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Závěrečné hodnocení a ukončení kurzu