Management bolesti u pacientů pokročilým onemocněním

termín: 20. 03. 2019 - 22. 03. 2019

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se zásadami komplexního hodnocení a s možnostmi farmakologické i nefarmakologické léčby nejčastějších bolestivých stavů.Program kurzu 

Středa 20.3.2019

9:00-10:00

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Hodnocení bolesti v kontextu pokročilého onemocnění

10:00-12:00

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Praktická farmakologie analgetik

a koanalgetik (dávkování, vhodné kombinace)

12:00-13:00

Oběd

13:00-14:00

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Nejčastější typy nádorové bolesti a jejich management

14:00-15:30

Mgr. D. Štěpánek

(hospic sv. Alžběty Brno)

Psychologické aspekty bolesti

u pacientů v paliativní péči

15:30-17:00

MUDr. L.Kabelka

(Nemocnice Třebíč)

Bolest u geriatrických pacientů

-hodnocení bolesti u pacientů s kognitivním deficitem

-praktická farmakologie v geriatrii

Čtvrtek 21.3.2019

8:00 -10:00

MUDr.Regina Slámová

(hospic sv. Alžběty Brno)

Bolest u umírajících pacientů

Diskuse kazuistik

10:00 -12:15

MUDr. Eva Hegmonová (Centrum léčby bolesti a paliativní medicíny Zlín)

Chronická nenádorová bolest Nejčastější syndromy a jejich management

12:15-13:00

Oběd

13:00-14:00

Prim. MUDr. Dr. J. Křístek, Ph.D. (MOÚ Brno)

Intervenční radiologie v léčbě nádorové bolesti

14:00-15:00

MUDr. L Hynková Ph.D. (MOÚ Brno)

Radioterapie v léčbě nádorové bolesti

15:00-16:00

MUDr.O. Sláma, Ph.D.

(MOÚ Brno)

Komplikované bolestivé stavy –diskuse kazuistik

Pátek 22.3.2019

8:00-9:00

Mgr. Radka Včelná

(hospic Citadela)

Duchovní aspekty bolesti u pacietů v paliativní péči

9:00-11:00

MUDr.O.Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Komplikované bolestivé stavy –diskuse kazuistik

11:15-12:00

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Nejčastější překážky dobré léčby bolesti a možnosti jejich překonání

12:00:-12:30

MUDr. O. Sláma, Ph.D. (MOÚ Brno)

Závěrečné hodnocení a ukončení kurzu