Úvod do dětské paliativní péče

termín: 07. 11. 2019 - 09. 11. 2019

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 4840 Kč


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.

Lektoři: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, Bc. Jitka Kosíková

Cena kurzu je 4 840 Kč vč. DPH  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz je certifikován ICPCN. Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.


Soubory ke stažení Pozvánka a program