Úvod do dětské paliativní péče

termín: 13. 06. 2019 - 15. 06. 2019

Přihláška na akci

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 4840 Kč

Počet míst: 10 (volných 0)


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.

Lektoři: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, Bc. Jitka Kosíková

Cena kurzu je 4 840 Kč vč. DPH  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz je certifikován ICPCN.

Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.


Soubory ke stažení Pozvánka a program


Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška
Odesláním registrace souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů