Základní kurz etického poradenství

termín: 11. 01. 2019 - 24. 01. 2020

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 14520 Kč


Anotace

Každý poskytovatel zdravotních služeb by měl mít ve svém týmu pracovníka, který bude hlouběji rozumět otázkám etiky a práva a bude umět konflikty, které názorová různost v této oblasti přináší. Smyslem tohoto požadavku je posilovat autonomii pacienta, bránit morálnímu distresu personálu a snížit množství stížností na poskytování péče. Ukazuje se, že je stále naléhavějším úkolem českého zdravotnictví práce s etickými problémy, které vyvstávají jednak v každodenní péči o pacienty. V zahraničí je tímto nástrojem etické poradenství.

Pokud se etické poradenství zavede, má zhruba tři okruhy měřitelných efektů:

  1. Lepší kvalita péče o pacienty, nižší náklady, kratší délka pobytu na JIP, při stejné mortalitě.
  2. Stabilnější, spokojenější a efektivnější personál, méně syndromu vyhoření, snazší nábor personálu.
  3. Nemocnice má méně soudních sporů, z nichž pocházejících finančních závazků a má také lepší mediální obraz.

Absolvent kurzu bude umět:

  1. Rozpoznat a reflektovat etický problém,
  2. moderovat proces hledání etického řešení,
  3. poskytovat praktickou pomoc při řešení etického problému,
  4. rozpoznat význam a potřebu etického poradenství ve vlastní organizaci,
  5. budovat a rozvíjet struktury etického poradenství v tom typu organizace, ve kterém pracuje.

Rozsah kurzu 9 dní v průběhu celého roku 72 hodin (1 hodina = 45 minut) + 1 den závěrečná zkouška. Kurz je otevřen pro 12 účastníků a je určen pracovníkům nemocnic, případně hospiců, mobilních hospiců, se zájmem založit a poskytovat etické poradenství, typicky lékaři, nelékařský zdravotnický personál, právník, psycholog, duchovní, sociální pracovník, pracovníci managementu.

 

Lektoři kurzu: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., Mgr. Milena Vaňková, Ph.D., JUDr. Barbora Vráblová, Mgr. Jiří Krejčí

 

Termíny kurzu: 1. 2. 2019, 8. 3. 2019, 26. 4. 2019, 17. 5. 2019, 14. 6. 2019, 13. 9. 2019, 11. 10. 2019, 15. 11. 2019, 13. 12. 2019 (vždy pátek 9.00 - 16.00)

24. 1. 2020 – závěrečné hodnocení (mimo uvedené termíny bude fakultativní setkání na téma Medicína pro nezdravotníky)

 

Kurz je možné absolvovat pouze v celku a pro úspěšné absolvování kurzu je povolena jedna absence.

 

Akce v rozsahu 72 vyučovacích hodin má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.


Soubory ke stažení Pozvánka a základní informace