Úvod do dětské paliativní péče

termín: 18. 10. 2018 - 20. 10. 2018

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 3600 Kč


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP. 

Lektoři: MUDr. Lucie Hrdličková, Bc. Jitka Kosíková

Cena kurzu je 3 600 Kč  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz je certifikován ICPCN. Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 51640. Počet kreditů – 18.

 

Program ke stažení (PDF)