Klinická farmacie v paliativní medicíně

termín: 28. 11. 2018 - 29. 11. 2018

Místo: Praha

Garant: Mgr. Jana Gregorová, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 2400 Kč


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou přehledových přednášek budou představeny klinicky významné vlastnosti a interakce analgetik, anxiolytik, antidepresiv, antikonvulziv, antipsychotik a bisfosfonátů. Budou prezentovány kazuistiky ilustrující možnosti racionální farmakoterapie v kontextu paliativní péče. Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.