Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny

termín: 08. 11. 2018 - 09. 11. 2018

Přihláška na akci

Místo: Praha

Garant: MUDr. Irena Závadová

Cena: 2400 Kč

Počet míst: 24 (volných 0)


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik budou prezentována základní hodnotová a etická východiska paliativní medicíny a právní rámec pro její poskytování. Účastníci se seznámí s možnostmi sociální podpory a sociálního poradenství a  s možnostmi duchovní péče u pokročile nemocných.


Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška