Management symptomů pokročilého onemocnění

termín: 01. 11. 2021 - 03. 11. 2021

Přihláška na akci

Místo: MOÚ, Brno

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč

Počet míst: 30 (volných 20)


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí s možnostmi paliativního řešení nejčastějších tělesných a psychických symptomů a syndromů. Témata: hodnocení symptomů, možnosti kauzální léčby v managementu symptomů, anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, svědění, dušnost, kašel, paliativní řešení výpotků, úzkost, deprese, delirium. Management bolesti je obsahem jiného kurzu.

 

Kurz se uskuteční v kombinaci samostudia audioprezentací a prezenční formy. Účastníkům budou přednášky připraveny po dobu 2 týdnů, během kterých je třeba audioprezentace zhlédnout a dne 3.11.2021 proběhne povinný prezenční kazuistický den v prostorách Masarykova onkologického ústavu v Brně.
 
 
 


Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška
Odesláním registrace souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů