Úvod do dětské paliativní péče

termín: 10. 06. 2021 - 12. 06. 2021

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: 7260 Kč


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.

Lektoři: MUDr. Mahulena Exnerová a PhDr. Jitka Barlová, PhD.

Cena kurzu je 7 260 Kč vč. DPH  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz se dle aktuální epidemiologické situace uskuteční buď prezenčně, anebo on-line. O způsobu konání budete informováni v předstihu.

Kurz je certifikován ICPCN. Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Pozvánka ke stažení [PDF]