Úvod do dětské paliativní péče

termín: 14. 10. 2021 - 16. 10. 2021

Přihláška na akci

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: 7260 Kč

Počet míst: 12 (volných 0)


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.

Lektoři: MUDr. Jan Hálek, Jana Rellová, DiS.

Cena kurzu je 7 260 Kč vč. DPH  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz se přesouvá z původního květnového termínu na říjen 2021. Kurz se dle aktuální epidemiologické situace uskuteční buď prezenčně, anebo on-line. O způsobu konání budete informováni v předstihu. 

Kurz je certifikován ICPCN. Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Pozvánka ke stažení [PDF]

 Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška
Odesláním registrace souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů