Týmová práce a rozhodování v paliativní péči

termín: 28. 04. 2021 - 30. 04. 2021

Místo: Online

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Cena: 3600 Kč


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou interaktivních seminářů s kazuistikami pacientů v paliativní péči se účastníci seznámí se zásadami práce multidisciplinárního týmu, s jeho dynamikou, možnostmi vedení a facilitace týmu a způsoby řešení konfliktů v týmu.