Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním

termín: 29. 03. 2021 - 31. 03. 2021

Místo: Online/ Brno

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč


Anotace

Na kurz jsou automaticky přihlášení účastníci zrušeného kurzu z března 2020.

Kurz je určen nejen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny, ale všem, kteří ve své klinické praxi přicházejí do kontaktu s pacienty se složitými bolestivými stavy. Formou on-line audioprezentací budou představeny zásady hodnocení a léčby nádorové i nenádorové bolesti. Účastníkům budou tyto prezentace k dispozici 22.3.-2.4.2021.

Součástí kurzu je jednodenní kazuistický workshop, který proběhne prezenčně 31.3.2021 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Pokud to kjvůli epidemické situaci nebude možné, proběhne seminář formou interaktivního webináře.