Komunikace v paliativní péči

termín: 11. 03. 2021 - 12. 03. 2021

Místo: Online

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Cena: 3600 Kč


Anotace

Kurz Komunikace v paliativní péči je náhradou za zrušený kurz z května 2020. Všichni účastníci zrušeného kurzu budou automaticky přihlášeni. Volná místa budou poté uvolněna k registraci v nejbližším termínu.

 

Workshop komunikace pro lékaře pracuje s osobní zkušeností a prožitkem lékařů v paliativní péči. Jeho cílem je věnovat se formou facilitace, diskuse, skupinové supervizní práce, nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací, specifických pro paliativní léčbu.


Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Součástí kurzu jsou videonahrávky a zpětná vazba s lektory ve studijních skupinách na online setkáních.