Rozhodování na konci života

termín: 26. 10. 2020 - 26. 10. 2020

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: 2240 Kč


Anotace

Cílem kurzu je naučit se vytvářet a komunikovat eticky přijatelná rozhodnutí týkající se závěru života.

Kurz je otevřen pro 8 – 10 účastníků a je určen pracovníkům nemocnic, případně hospiců, mobilních hospiců, se zájmem o etickou problematiku.

Celodenní kurz se uskuteční v pondělí 26. 10. 2020 od 9:00 v Klimentské 50, Praha 1 i on-line. Cena kurzu je 2 000 Kč bez DPH. Kurzovné zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Lektoři: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., MUDr. Ondřej Kopecký

Cena kurzu je 2 240 Kč vč. DPH  a zahrnuje lektorné, tištěné materiály, občerstvení a on-line přenos

Pozvánka ke stažení [PDF]