Základní kurz etického poradenství

termín: 04. 04. 2020 - 26. 02. 2021

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: 24200 Kč


Anotace

Jedinečný kurz etického poradenství je veden MUDr. ThLic. Jaromírem Matějekem, Ph.D., Th.D., který jako jediný v ČR získal kvalifikaci etický poradce, koordinátor a trenér v etickém poradenství z Akademie für Ethik in der Medizin v Göttingenu. Absolventi tohoto kurzu mohou požádat u Akademie für Ethik in der Medizin o uznání kvalifikace na úrovni K1. Po roce praxe etického poradenství na pracovišti je možné žádat o navýšení kvalifikace na K2 - Koordinator in Ethikberatung.

Každý poskytovatel zdravotních služeb by měl mít ve svém týmu pracovníka, který bude hlouběji rozumět otázkám etiky a práva a bude umět konflikty, které názorová různost v této oblasti přináší. Smyslem tohoto požadavku je posilovat autonomii pacienta, bránit morálnímu distresu personálu a snížit množství stížností na poskytování péče. Ukazuje se, že je stále naléhavějším úkolem českého zdravotnictví práce s etickými problémy, které vyvstávají jednak v každodenní péči o pacienty. V zahraničí je tímto nástrojem etické poradenství.

Kurz je otevřen pro 11 účastníků a je určen pracovníkům nemocnic, případně hospiců, mobilních hospiců, se zájmem založit a poskytovat etické poradenství, typicky lékaři, nelékařský zdravotnický personál, právník, psycholog, duchovní, sociální pracovník, pracovníci managementu. Účast v kurzu vyžaduje mírně pokročilou znalost lékařské etiky, proto doporučujeme znalost knihy Jonsen, Siegler, Winslade, Klinická etika - praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně, Triton 2019. Kurz je zaměřen na metodu vedení etického konzilia.

Kurz je možné absolvovat pouze v celku a pro úspěšné absolvování kurzu je povolena jedna absence. Cena kurzu je 20 000 Kč bez DPH (možné uhradit jednorázově, anebo ve 4 splátkách). Kurzovné zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Akce v rozsahu 72 vyučovacích hodin má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 59005-59013. Počet kreditů celkem 54 (9x6 kreditů). Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/3/2020.

Lektoři kurzu: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., JUDr. Barbora Vráblová, Mgr. Jiří Krejčí, Mgr. Martina Tesařová

Pozvánka ke stažení [PDF]

 

Termíny a obsah kurzu: 

 

datum

čas

téma

1.

4. 4. 2020

9.00 - 16.00

Etika – základní etické principy, historie, efektivita etického poradenství, doporučená literatura z etiky

2.

29. 5. 2020

9.00 - 16.00

Etika – metody etického poradenství, komunikační a eticko-reflexivní ráz etického konzilia

3.

26. 6. 2020

9.00 - 16.00

Komunikace

4.

4. 9. 2020

9.00 - 16.00

Komunikace 

5.

2. 10. 2020

9.00 - 16.00

Právo – postavení etického konzultanta v týmu, mlčenlivost, pracovně právní vztah

6.

30. 10. 2020

9.00 - 16.00

Právo – jak si vytvořit právní názor, rozhodování na konci života, dříve vyslovená přání, eutanázie

7.

4. 12. 2020

9.00 - 16.00

Organizační etika + simulace etického konzilia

8.

22. 1. 2021

9.00 - 16.00

Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou

9.

5. 2. 2021

9.00 - 16.00

Nácvik vedení etického konzilia se zpětnou vazbou

10.

26. 2. 2021

9.00 - 16.00

Závěrečné hodnocení