Komunikace v paliativní péči

termín: 09. 12. 2020 - 11. 12. 2020

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka

Cena: 3600 Kč


Anotace

Workshop komunikace pro lékaře v paliativní medicíně pracuje s osobní zkušeností a prožitkem lékařů v paliativní péči. Jeho cílem je věnovat se formou facilitace, diskuse, skupinové supervizní práce, nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací, specifických pro paliativní léčbu.


Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Témata jednotlivých dnů spolu souvisí, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekávání stávajících skupin účastníků. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.