Psychologie v paliativní medicíně - Zrušeno

termín: 21. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka

Cena: 3600 Kč


Anotace

Za pomoci sebezkušenostních technik a diskuse bude účastníkům umožněno lépe pochopit prožívání, psychické pochody a možné důvody, např. problémové komunikace umírajících pacientů a jejich příbuzných. Bude probíráno několik tematických okruhů:

Téma: Umírání, smrt a ztráta. „Já a smrt“.  Vlastní zkušenosti s umíráním, smrtí, ztráta v životě, emoce spojené se smrtí – strach, úzkost, panika, jaké používám obrany, fáze vyrovnávání se smrtí podle E. Kubler-Ross, práce s pozůstalými, patologické truchlení.

Téma: Možnosti a limity, syndrom vyhoření. „Já v paliativní péči“