Týmová práce a rozhodování v paliativní péči

termín: 01. 04. 2020 - 03. 04. 2020

Přihláška na akci

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Cena: 3600 Kč

Počet míst: 25 (volných 25)


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou interaktivních seminářů s kazuistikami pacientů v paliativní péči se účastníci seznámí se zásadami práce multidisciplinárního týmu, s jeho dynamikou, možnostmi vedení a facilitace týmu a způsoby řešení konfliktů v týmu.Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Registrace ještě nebyly spuštěny