Odborný seminář pořádaný Fórem mobilních hospiců

termín: 19. 02. 2019 - 19. 02. 2019

Místo: Vinohradského pivovaru (Korunní 2506/106, Praha 10

Garant: MUDr. Pavel Svoboda,Alena Hábltová

Cena: 200 Kč


Anotace

zveme vás na odborný seminář pořádaný Fórem mobilních hospiců, který se uskuteční 19. února v Praze, v salónku Vinohradského pivovaru (Korunní 2506/106, Praha 10). 

Tentokrát se zaměříme na sdílení novinek a informací, které byly prezentovány v prosinci v Salzburku na semináři Palliative Care in Neurology and Neuro-Oncology pořádaným Open Medical Institute - The American Austrian Foundation. MUDr. Pavel Svoboda seznámí s těmito semináři (základní informace, o co se jedná, jak se tam dostat) a následně proběhnout tři přednáškové minibloky, ve kterých budou sdíleny informace a poznatky z prosincového semináře.  

Setkání je určeno především pro lékaře. Jsou ale zváni i pro zdravotní sestry, psychologové, případně i další pracovníci v přímé péči.

Přednášející a zaměření přednášek:
MUDr. Tomáš Kazda, PhD. (Klinika radiační onkologie MOU) - Radioterapie v paliativní medicíně
MUDr. Pavel Svoboda (Domácí hospic Vysočina) - Paliativní medicína - Novinky a zajímavé postřehy ze semináře
MUDr. Pavel Dušek (Neurologická klinika VFN) - Neurologie a neuroonkologie - novinky a zajímavé informace ze semináře.

Zbyde-li čas a síly, proběhne na závěr krátká diskuze nad aktuálními problémy mobilních hospiců.

Časový harmonogram:
10:00 - 15:30 vč. pauzy na oběd

Účastnický poplatek:
200 Kč pro první dva přihlášené zástupce členské organizace s plným členstvím
400 Kč pro první dva přihlášené zástupce členské organizace s přidruženým členstvím
1 000 Kč pro ostatní (nečleny, 3. a dalšího zástupce členské organizace)

Poplatek bude vybírán na místě a vydán příjmový doklad. Poplatek zahrnuje kávu, čaj a občerstvení během semináře. 

Abychom věděli, kolik nás bude, prosíme o vyplnění registračního formuláře na konci tohoto
e-mailu.

Tento seminář se koná díky podpoře Nadačního fondu Avast.

Těšíme se na setkání s vámi všemi. 

 

Za Fórum mobilních hospiců

Alena Hábltová

a Českou společnost paliativní medicíny

MUDr. Pavel Svoboda

 
Registrační formulář
 


Zpět na seznam kurzů