Týmová práce a rozhodování v paliativní péči

termín: 03. 04. 2019 - 05. 04. 2019

Přihláška na akci

Místo: Brno

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2519012

Počet míst: 25 (volných 4)


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou interaktivních seminářů s kazuistikami pacientů v paliativní péči se účastníci seznámí se zásadami práce multidisciplinárního týmu, s jeho dynamikou, možnostmi vedení a facilitace týmu a způsoby řešení konfliktů v týmu.Přihláška

Pokud požadujete fakturu, obraťte se na admin@paliativnimedicina.czZpět na seznam kurzů