X. celostátní konference paliativní medicíny

termín: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018

Přihláška a víc informací

Místo: Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

Garant: PhDr. Martin Loučka, PhD.


Anotace

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče. Budeme se věnovat organizačním formám paliativní péče, paliativnímu managementu nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také tématu dobrovolnictví. Zazní přihlášené příspěvky účastníků. Kromě toho na konferenci vystoupí s vyzvanou přednáškou 2 zahraniční hosté. Důležitou součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace závažných zpráv v různých situacích a kontextech.
Součástí programu budou také 3 tématické bloky věnované projektu Ministerstva zdravotnictví na podporu paliativní péče v nemocnicích. V jejich rámci budou prezentovány dosavadní výstupy z projektu. Jeden celý blok bude věnován kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Vždy nás těšilo, že konference je pro účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnou příležitostí k tomu bude zejména společenský večer 5. října.
 
Akreditace: Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS. Odborný garant MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP.

Registrace na konferenci


Organizátorem konference je Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM). ČSPM je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení. 

V součastné době sdružuje přes 220 lékařů – specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Odborná společnost nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím (ministerstva, pojištovny, jiné odborné společnsoti atd.).

Více informací o činnosti ČSPM najdete na webu www.paliativnimedicina.cz nebo na našem Facebooku @paliativnimedicina.


Přihláška a víc informací


Zpět na seznam kurzů