Úvod do dětské paliativní péče

termín: 12. 04. 2018 - 14. 04. 2018

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 8825


Anotace

Třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním. Lektory kurzu jsou členové Sekce Dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP.

Lektoři: MUDr. Jan Hálek, Jana Rellová

Cena kurzu zahrnuje lektorné, tištěné materiály a občerstvení.

Kurz je certifikován ICPCN. Vzdělávací akce v rozsahu 22 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 50415. Počet kreditů – 18.

Registrovaná akce ČAS pod číslem: 53/2018. Počet hodin akce: 22

 

Úvod do dětské paliativní péče - pozvánkaZpět na seznam kurzů