Komunikace v paliativní péči

termín: 12. 12. 2018 - 14. 12. 2018

Přihláška na akci

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518025

Počet míst: 18 (volných 0)

Tato akce je již obsazena. Můžete se ale přihlásit jako náhradník.


Anotace

Workshop komunikace pro lékaře v paliativní medicíně pracuje s osobní zkušeností a prožitkem lékařů v paliativní péči. Jeho cílem je věnovat se formou facilitace, diskuse, skupinové supervizní práce, nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací, specifických pro paliativní léčbu.


Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Témata jednotlivých dnů spolu souvisí, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekávání stávajících skupin účastníků. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.Přihláška

Pokud požadujete fakturu, obraťte se na admin@paliativnimedicina.czZpět na seznam kurzů