Management symptomů pokročilého onemocnění

termín: 17. 10. 2018 - 19. 10. 2018

Místo: Masarykův onkologický ústav, 5.patro Švejdova pavilonu

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518024


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí s možnostmi paliativního řešení nejčastějších tělesných a psychických symptomů a syndromů. Témata: hodnocení symptomů, možnosti kauzální léčby v managementu symptomů, anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, svědění, dušnost, kašel, paliativní řešení výpotků, úzkost, deprese, delirium. Management bolesti je obsahem jiného kurzu.Zpět na seznam kurzů