Psychologie v paliativní medicíně

termín: 12. 09. 2018 - 14. 09. 2018

Přihláška na akci

Místo: Masarykův onkologický ústav, Morávkův pavilon

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518023

Počet míst: 18 (volných 0)

Tato akce je již obsazena. Můžete se ale přihlásit jako náhradník.


Anotace

Za pomoci sebezkušenostních technik a diskuse bude účastníkům umožněno lépe pochopit prožívání, psychické pochody a možné důvody, např. problémové komunikace umírajících pacientů a jejich příbuzných. Bude probíráno několik tematických okruhů:

Téma: Umírání, smrt a ztráta. „Já a smrt“.  Vlastní zkušenosti s umíráním, smrtí, ztráta v životě, emoce spojené se smrtí – strach, úzkost, panika, jaké používám obrany, fáze vyrovnávání se smrtí podle E. Kubler-Ross, práce s pozůstalými, patologické truchlení.

Téma: Možnosti a limity, syndrom vyhoření. „Já v paliativní péči“Přihláška

Pokud požadujete fakturu, obraťte se na admin@paliativnimedicina.czZpět na seznam kurzů