Týmová práce a rozhodování v paliativní péči

termín: 30. 05. 2018 - 01. 06. 2018

Místo: nemocnice Třebíč a Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč

Garant: Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518017


Anotace

Workshop s tématy:

Atestační kurs (formou interaktivních workshopů), v oboru Paliativní medicína (720), přístupný také praktickým lékařům, lékařům dalších odborností, zdravotním sestrám.

Kurz bude uskutečněn při minimálním počtu 12 účastníků, maximální počet účastníků 25.

Cena kurzu 3600 Kč.

Kurs je bilanční, účast lékařů různých oborů, nejen v přípravě na atestaci z PM.

Účelem kurzu je ukázat dobrou klinickou praxi v rozhodování specializované paliativní péče a to v různých prostředích.

Základním předmětem jsou kasuistiky, diskuse v týmu účastníků, zpětná vazba lektora, ev. lektorů, facilitace, mentorship.

Účastníci si mohou připravit vlastní kasuistiky.

Případné prezentace lektorů prosíme min. 3 dny předem na email kabelka@paliativni-institut.cz (budou připraveny účastníkům v elektronické či tištěné podobě) - maximálně 2 normostrany A4 na jednu prezentaci.

Organizace Mgr. Jana Kabelková, admin@paliativnimedicina.cz

V případě účastníků z Kraje Vysočina je třeba pro proplacení kurzu ze strany Kraje (projekt Paliatr Vysočina) se informovat na smolikova.z@kr-vysocina.cz , do kopie admin@paliativnimedicina.cz a kabelka@paliativni-institut.cz

Lektoři

Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. (geriatr, paliatr, konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč, ČSPM ČLS JEP)

MUDr. Ondřej Sláma, PhD. – předseda ČSPM ČLS JE

Prim. MUDr. Martin Tesák (Interní oddělení nemocnice Třebíč)

MUDr. Ondřej Kopecký (ÁRO VFN Praha, ČSPM ČLS JEP)

MUDr. Vendula Mazancová – praktický lékař, urgentní medicína, Mobilní hospic Pelhřimov

Mobilní paliativní tým Pelhřimov, Třebíč

Konziliární paliativní tým nemocnice TřebíčProgram kurzu

Středa

(Kabelka, Sláma)

PLÁN paliativní péče, geriatrická a onkologická paliativní medicína a péče

8.30-9.00 registrace

9.00 – 11.00 úvodní představení + já a paliativní medicína, očekávání od kurzu? Jak nastavit plán paliativní péče v geriatrii, jak komunikovat téma geriatrické křehkosti? – paliativní workshop, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč, ČSPM ČLS JEP)

11.15-12.45 Co byste dělali, když….? rozbor kazuistiky geriatrické paliativní péče (facilitace Kabelka)

12.45 -13.45 přestávka na oběd

13.45– 15.15 Co je časná paliativní péče v onkologii, plán paliativní péče v onkologii? Diskuse kazuistik

MUDr. Ondřej Sláma, PhD., předseda ČSPM ČLS JEP, MOÚ Brno

15.30 – 17.00 Co je časná paliativní péče v onkologii, plán paliativní péče v onkologii? Diskuse kazuistik

MUDr. Ondřej Sláma, PhD., předseda ČSPM ČLS JEP, MOÚ Brno

Do 17.30 bilance a závěr prvního dne


Čtvrtek

(Kabelka, Kopecký, Mazancová, Multidisciplinární a Konziliární paliativní tým)

Paliativní medicína a péče v onkologii a na geriatrickém oddělení

8.00 – 8.45 S čím přicházím, „take home mesage“ I. dne

9.00 – 10.30 Paliativní medicína a rozhodování v intenzivní péči, na oddělení ÁRO, v rámci fakultní nemocnice I.- kazuistiky (MUDr. Ondřej Kopecký, vedoucí lékař ÁRO VFN Praha, ČSPM ČLS JEP)

10.45-12.15 Paliativní medicína a rozhodování v intenzivní péči, na oddělení ÁRO, v rámci fakultní nemocnice II. - kazuistiky (MUDr. Ondřej Kopecký, vedoucí lékař ÁRO VFN Praha, ČSPM ČLS JEP)

12.15 – 13.45 Přestávka na oběd a přesun do sídla Mobilního hospice sv. Zdislavy, Generála Sochora, Třebíč

Paliativní medicína v domácím prostředí pacienta, mobilní hospic, terénní ambulantní péče

13.45 – 15.15 Multidisciplinární kazustický workshop

15.30 – 17.00 Multidisciplinární kazuistický workshop,

Vedoucí a facilitace:

MUDr. Vendula Mazancová, praktický lékař, urgentní medicína, paliatr, Pelhřimov, ČSPM ČLS JEP

prim. Ladislav Kabelka, PhD., Mobilní hospic sv. Zdislavy, Třebíč, ČSPM ČLS JEP

další členové panelu – tým Mobilního hospice Pelhřimov, Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč

17.00 – 17.30 závěr druhého dne, bilance, „take home message“ (Kabelka)


Pátek

8.00 – 8.45 S čím přicházím, „take home mesage“ II. dne

8.45 - 10.15 Co byste dělali, když……….? Polymorbidita a rozhodování…facilitovaný rozbor plánu péče v rámci konkrétní kazuistiky. (prim. MUDr. Martin Tesák, Interní oddělení nemocnice Třebíč)

10.30 – 12.00 Paliativní medicína a rozhodování u nemocných po CMP, pokročilá onemocnění v rámci neurologie (MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., ČSPM ČLS JEP)

12.10 – 13.00  Závěrečná bilance kurzu, předání certifikátů (Kabelka)


Zpět na seznam kurzů