Komunikace v paliativní péči

termín: 28. 02. 2018 - 02. 03. 2018

Místo: Centrum podpůrné a paliativní péče při KARIM VFN a 1. LF UK Praha, pavilon A6, Hoderova posluchárna, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 00

Garant: prim. MUDr. Irena Závadová

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518010


Anotace

Specializační   kurz komunikace pro lékaře v paliativní medicíně se zaměřuje na praktický a efektivní nácvik komunikačních dovedností skrze kazuistická a sebezkušenostní cvičení vedená klinickým psychologem a lékařem. Hlavní náplň kurzu je cílena na zvládnutí základních komunikačních dovednosti paliatra: ověření porozumění diagnóze a prognóze, explorace potřeb, hodnot a preferencí pacienta a rozvaha o cílech léčby a plánu péče v kontextu závažného onemocnění (např. chronické srdeční selhání, CHOPN, pokročilé nádorové onemocnění, kritický stav, neurodegenerativní onemocnění atd.). Kurz rovněž obsahuje nácvik komunikace s rodinnými příslušníky, včetně konfliktních situací.

Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Témata jednotlivých dnů spolu souvisí, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekávání stávajících skupin účastníků. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.

Lektoři: prim. MUDr. Irena Závadová, MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., PhDr. Zuzana Čepelíková, MUDr. Ondřej KopeckýZpět na seznam kurzů