Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním

termín: 21. 03. 2018 - 23. 03. 2018

Místo: Masarykův onkologický ústav, 5.patro Švejdova pavilonu

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2518002


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pracují s pacienty s bolestí v pokročilých a konečných stádiích chronických onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se způsoby správného hodnocení bolesti a farmakologickými i nefarmakologickými způsoby její léčby.Zpět na seznam kurzů