Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny

termín: 09. 11. 2017 - 10. 11. 2017

Přihláška a víc informací

Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Garant: MUDr. ZÁVADOVÁ Irena

Cena: 2900 Kč


Anotace

Určeno pro:
lékaře v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stadiích chronických onemocnění.
Kategorie oboru:
Lékaři
Vedoucí:
MUDr. ZÁVADOVÁ Irena
Lektoři:
MUDr. MATĚJEK Jaromír, Ph.D., Th.D.
MUDr. RUSINOVÁ Kateřina, Ph.D.
MUDr. KOPECKÝ Ondřej
MUDr. ZÁVADOVÁ Irena
Ing. PROKOPOVÁ Jindřiška
JUDr. KREJČÍKOVÁ Helena
Mgr. RUML Pavel
Instruktor(ka)
vzdělávací
akce:
Jana Hartmanová
Email: hartmanova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 443
Kmenový základ:
Není
Program:
Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik budou prezentována základní hodnotová a etická východiska paliativní medicíny a právní rámec pro její poskytování. Účastníci se seznámí s možnostmi sociální podpory a sociálního poradenství a s možnostmi duchovní péče u pokročile nemocných.

Přihláška a víc informací


Zpět na seznam kurzů