Týmová práce a rozhodování v paliativní péči

termín: 01. 11. 2017 - 03. 11. 2017

Místo: Nemocnice Třebíč,p.o.

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka

Cena: 3600 Kč

Variabilní symbol: 2517110


Anotace

Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou interaktivních seminářů s kazuistikami pacientů v paliativní péči se účastníci seznámí se zásadami práce multidisciplinárního týmu, s jeho dynamikou, možnostmi vedení a facilitace týmu a způsoby řešení konfliktů v týmu.  

Program kurzu


Středa 1. listopadu 2017

PLÁN paliativní péče, geriatrická a mobilní (domácí) paliativní medicína a péče (Kabelka, Sláma)


8:30-9:00 registrace
9:00 – 11:00 úvodní představení + já a paliativní medicína, očekávání od kurzu. Jak nastavit plán paliativní péče v geriatrii, jak komunikovat téma geriatrické křehkosti. – paliativní workshop, Kabelka
11:15 - 12.45 Co byste dělali, když…? Rozbor kazuistik geriatrické paliativní péče (facilitace Kabelka)
12:45 -13.45 přestávka na oběd
13:45 - 15:15 Co je časná paliativní péče v onkologii. Plán paliativní péče v onkologii. Diskuse kazuistik. - Sláma
15:30 - 17:00 Co je časná paliativní péče v onkologii. Plán paliativní péče v onkologii. Diskuse kazuistik. - Sláma
Do 17:30 bilance a závěr prvního dne

Čtvrtek 2. listopadu 2017

Paliativní medicína a péče v onkologii a na geriatrickém oddělení (Kabelka, Kopecký, Mazancová, multidisciplinární a konziliární paliativní tým)


8:00 – 8:45 S čím přicházím?
9:00 -10.30 Paliativní medicína a rozhodování v intenzivní péči, na oddělení ÁRO, v rámci fakultní nemocnice
I.kazuistiky (Kopecký)
10:45 – 12:15 Paliativní medicína a rozhodování v intenzivní péči, na oddělení ÁRO, v rámci fakultní nemocnice
II.kazuistiky (Kopecký)
12:15 – 13:45 Přestávka na oběd, přesun do sídla Mobilního hospice sv. Zdislavy, Generála Sochora, Třebíč
Paliativní medicína v domácím prostředí pacienta, mobilní hospic, terénní ambulantní péče
13:45 – 15:15 Multidisciplinární kazuistický workshop
15:30 – 17:00 Multidisciplinární kazuistický workshop
Vedoucí a facilitace: Mazancová, Kabelka, další členové panelu – tým Mobilního hospice Pelhřimov, Třebíč, Konziliární paliativní tým Nemocnice Třebíč
17:00 – 17:30 závěr druhého dne, bilance (Kabelka)

Pátek 3. listopadu 2017


8:00 – 8:45 S čím přicházím…?
8:45 – 10:15 Co byste dělali, když…? Polymorbidita a rozhodování. Facilitovaný rozbor plánu péče v rámci konkrétní kazuistiky. (Tesák, facilitace Kabelka)
10:30 – 12:00 Paliativní medicína a rozhodování u nemocných po CMP, pokročilá onemocnění v rámci neurologie (Kabelka)
12:10 – 13:00 Závěrečná bilance kurzu, předání certifikátů (Kabelka)Zpět na seznam kurzů