Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

termín: 24. 04. 2023 - 27. 06. 2023

Místo: Heleny Kočvařové 1, Praha

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 16000 Kč


Anotace

Podoba kurzu: 3 samostatné bloky, nutno přihlásit se na celý kurz (celkem 6 dnů)

 

Přípravný tým: Zuzana Křemenová, Jiří Krejčí, Tom Mertin

Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4, každý den v čase 9.00-17.00

Cena: 16 000 Kč (zahrnuje celodenní občerstvení a oběd)

Kurz se bude konat při minimálním počtu 16 účastníků.

 

Přihlašování: Vzhledem k plánovaným změnám webových stránek prosíme zájemce o přihlašovaní na mailové adrese jana.kabelkova@paliativnimedicina.cz

 

Anotace: Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel. Rozvoj specializované paliativní péče a implementace paliativního přístupu v nemocnici, v komunitě,  případně v jiné organizaci (agentura domácí péče, domov pro seniory) je nelehký úkol. Je spojený s prosazováním změny, koordinací spolupracovníků a schopností vyjednávání v rámci organizace i s důležitými hráči mimo organizaci. Věříme, že vám nabízený kurz pomůže pečovat o váš tým i o sebe a vybaví vás praktickými dovednostmi, které vám ulehčí dosažení vašich osobních i týmových cílů.1+2 den: Týmová spolupráce (termín 24. - 25.4.2023)

Den 1

Blok 1. základní koncept a teorie leadershipu (Jiří Krejčí)- leader vs manager, schopnosti vedení   jako naučitelné dovednosti, jak se nestát osamoceným kapitánem na lodi 

Blok 2 .organizační kultura (Jiří Krejčí) - osvětlení týmových/organizačních procesů

Blok 3. role lídra v týmu (Jiří Krejčí)- jaké je moje místo v týmu, plán rozvoje, péče o zaměstnance, jak zvládat emočně napjaté situace

Blok 4. vedení multidisciplinárního týmu (Zuzana Křemenová) - vymezení rolí v týmu, překryv kompetencí členů týmu, napětí mezi profesemi a jak ho řešit, efektivní týmová spolupráce


Den 2

Blok 5. psychologické bezpečí v týmu (Tom Mertin )- otevřená komunikace, zpětná vazba, projev souhlasu/nesouhlasu, role leadera ve formování psychologického bezpečí v týmu

Blok 6. vedení porad (Petr Vrzáček)- nácvik mediačních dovedností, vedení týmového rozhodování,  vedení strukturovaných porad3+4 den: Řízení změny a projektový management (termín 29. - 30.5.2023)

Den 3

Blok 1. řízení změny (Jiří Krejčí):Organizační změna jako nezbytná součást vedení týmu. Modely změny, práce s odporem. Plánování změny

Blok 2. úvod k projektovému managementu (Petra Zhánělová)

Základní charakteristika projektu

Úkol vs. projekt – co je a není projekt

Sdílení myšlenek/projektů účastníků, které chtějí v nejbližší době realizovat

 

Den 4

Blok 3.  projektový management (Petra Zhánělová)

Klíčové principy projektového managementu a fáze projektu

Příprava a zahájení projektu – účel a cíl projektu (SMART), „magický projektový trojúhelník“.

Jaké otázky si při zahájení projektu položit

Blok 4. projektový management (Petra Zhánělová)

Plánování projektu - co je dobré plánovat

Vytvoření plánu a harmonogramu projektu, plánování zdrojů a řízení rizik – jak na to

Blok 5.projektový management (Petra Zhánělová)

Role a odpovědnosti v projektovém týmu

Zainteresované strany – jak a s kým komunikovat, komunikační strategie a plán

Sledování a vyhodnocování změn v rámci projektu

Ukončení projektu a jeho vyhodnocení

Blok 6. Efektivní sebeřízení (Petra Zhánělová)

Time management a principy sebeřízení pomocí metody GTD

Osobní efektivita a práce s prioritami

Tipy na metody a nástroje pro správu svých závazků a naplňování rolí

 

5+6 den: Strategie vyjednávání, advokacie, sebepéče a sebemotivace (termín 26. - 27.6.2023)

Den 5

Blok 1 Strategie vyjednávání (Tom Mertin) Jak naplánovat schůzku s vedením -co chci/potřebuji a proč, co chce/potřebuje partner, jakou potřebu máme společnou, nejlepší alternativa když se nedohodneme, co nabízíme/co za to chci, nabídnout svojí myšlenku jako cestu k naplnění společných cílů, další kroky k realizaci, nácvik mo

Blok 2 Konflikt a jeho řešení (Petr Vrzáček) - konflikt a různé pohledy na něj (unitaristický, pluralistický, interakční), funkční a dysfunkční konflikt, způsoby prevence vzniku a řešení konfliktu, hladina konfliktu v organizaci, stimulace vzniku konfliktu a tlumení hladiny konfliktu, komunikační techniky -  smlouvání, vyjednávání, moderování, facilitace, mediace, práce s emocemi, anger management, simulace řešení konfliktních situací

 

Den 6

Blok 3 Vztahy s ostatními zaměstnanci organizace(Ondřej Kopecký)  mezioborová komunikace a mezioborové rozhodování o složitých pacientech, jak si aktivně říct o zpětnou vazbu, jak ji ustát

Blok 4 Advokacie jako součást práce leadera(Ondřej Kopecký)

Blok 5 Sebepéče a sebemotivace (Tom Mertin) práce se svou energií,sebemotivace, sebepéče, prevence vyhoření, rovnováha práce-rodina

Blok 6. Závěrečná evaluace (Zuzana Křemenová) 


Zpět na seznam kurzů