Specializační kurz - Komunikace v paliativní medicíně

termín: 22. 03. 2023 - 24. 03. 2023

Místo: IPVZ, Rajhrad

Garant: IPVZ


Anotace

Vzdělávací akci zajišťuje IPVZ, přihlášení bude umožněno v následujících týdnech.

 
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Správně vedená komunikace je zásadní k tomu, aby pacient a jeho blízcí porozuměli situaci, dokázali přemýšlet o vlastních hodnotách, preferencích, obavách a nadějích. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou.
 
  


Zpět na seznam kurzů