Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

termín: 25. 11. 2022 - 25. 11. 2022

Přihláška na akci

Místo: Praha, Heleny Kočvařové 1

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 1600 Kč

Variabilní symbol: 2522107

Počet míst: 20 (volných 20)


Anotace

 

Anotace: Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Komu je kurz určen:  Lékařům, kteří spolupracují s pobytovými zařízeními sociálních služeb. Kurz je současně nabízen i pro všeobecné sestry pobytového zařízení  zodpovědné za poskytování paliativní péče v zařízení, pokud se na kurz přihlásí společně se spolupracujícím lékařem (např. vrchní sestra, staniční sestra, koordinátorka paliativní péče či jiná pověřená sestra).

Místo konání: Praha, na podzim 2022 se plánuje stejný kurz v Brně.Přednášející: MUDr. Kateřina Nová  (praktický lékař a paliatr, Sušice)

                     MUDr. Regina Slámová (paliatr, Centrum paliativní péče Brno)

                     Marie Jedličková (koordinátorka zdravotní a paliativní péče DS Sušice)

 

Čím se budeme na kurzu zabývat?

Organizace péče

 

Klinická část


Přihláška

Pokud požadujete fakturu, obraťte se na admin@paliativnimedicina.czZpět na seznam kurzů