Paliativní péče pro lékaře pečující o klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

termín: 25. 11. 2022 - 25. 11. 2022

Místo: Praha, Heleny Kočvařové 1

Garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Cena: 1600 Kč

Variabilní symbol: 2522107


Anotace

 

Anotace: Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi poskytování paliativní péče v domovech pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR), popsat význam paliativní péče pro klienty  a jejich rodiny a diskutovat roli lékaře při jejím zajištění. Kurz se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků.

Komu je kurz určen:  Lékařům, kteří spolupracují s pobytovými zařízeními sociálních služeb. Kurz je současně nabízen i pro všeobecné sestry pobytového zařízení  zodpovědné za poskytování paliativní péče v zařízení, pokud se na kurz přihlásí společně se spolupracujícím lékařem (např. vrchní sestra, staniční sestra, koordinátorka paliativní péče či jiná pověřená sestra).

Místo konání: Praha

Přihlašování: Vzhledem k plánovaným změnám webových stránek prosíme zájemce o přihlašovaní na mailové adrese jana.kabelkova@paliativnimedicina.cz Přednášející: MUDr. Kateřina Nová  (praktický lékař a paliatr, Sušice)

                     MUDr. Regina Slámová (paliatr, Centrum paliativní péče Brno)

                     Marie Jedličková (koordinátorka zdravotní a paliativní péče DS Sušice)

 

Čím se budeme na kurzu zabývat?

Organizace péče

 

Klinická část


Zpět na seznam kurzů