Základní kurz etického poradenství

termín: 07. 01. 2022 - 08. 12. 2023

Místo: Praha, Klimentská 50

Garant: MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Cena: 68000 Kč


Anotace

Základní kurz etického poradenství

Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., organizuje nový Základní kurz etického poradenství. Kurz poskytuje komplexní vzdělávání etickým konzultantům, kteří mohou pro poskytovatele zdravotních služeb vykonávat služby etického poradenství, tj. provádět etická konzilia, pečovat o etiku organizace a vzdělávat personál v citlivosti vůči etickým problémům.

Kurz je dvouletý.

Podíl teorie a praxe v prvním roce 50 % teorie a 50 % praxe, podíl teorie praxe ve druhém roce 25 % teorie a 75 % praxe.

Absolventi kurzu získávají kvalifikaci Ethikberater (etický poradce) německé Akademie für Ethik in der Medizin. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce se pořádá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Ke spolupracujícím organizacím patří Interdisciplinary Research Lab for Bioethics Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

 

Učitelé kurzu:

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. - etika, Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), garant kurzu vůči Akademie für Ethik in der Medizin, Göttingen,

JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D., MA - právo,

Mgr. Martina Tesařová - komunikace,

Mgr. Jiří Krejčí - organizační kultura,

MUDr. Ondřej Kopecký - medicína pro etické konzultanty,

ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D. - etika a spirituální péče.

 

Administrátorka kurzu:

Mgr. Bc. Eva Haškovcová

 

Počet účastníků:

12

Zájemce o kurz prosíme o zaslání profesního životopisu a krátkého motivačního dopisu.

 

Místo konání:

Pronájem Klimentská

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

 

Termíny a program:

Vždy 9 – 16.00 hod.

 

Rok 2022:

leden: 7.1.2022 – etika

28.1.2022 – etika

únor: 4.2.2022 – etika

březen: 4.3.2022 – etika

18.3.2022 – právo

duben: 1.4.2022 – právo

8.4.2022 – právo

květen: 6.5.2022 – právo

20.5.2022 – komunikace

červen: 3.6.2022 – komunikace

17.6.2022 – komunikace

září: 9.9.2022 – medicína pro etické konzultanty

  1. 9. 2022 – medicína pro etické konzultanty

říjen: 7.10.2022 – medicína pro etické konzultanty

14.10.2022 – organizační etika a organizační kultura

listopad: 4.11.2022 – etika a spirituální péče

18.11.2022 – etika a spirituální péče

prosinec: 2.12.2022 – písemná a ústní reflexe jednotlivých účastníků kurzu

Rok 2023:

V každém termínu praktické nácviky vedení etických konzultací

leden: 13.1.2023

únor: 10.2.2023

březen: 10.3.2023

duben: 14.4.2023

květen: 12.5.2023

červen: 9.6.2023

září: 8.9.2023

říjen: 13.10.2023

listopad: 10.11.2023

prosinec: 8.12.2023 – písemná a ústní evaluace

 

Cena:

68.000 Kč

Součástí kurzu jsou mj. studijní materiály a dvě učebnice

 

Přihlašování:

info@ipep.cz, Mgr. Bc. Eva Haškovcová

 

Informace ke kurzu:

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Mail: jaromir.matejek@seznam.cz

Tel.: 605 56 23 54Zpět na seznam kurzů