XII. celostátní konference paliativní medicíny

termín: 09. 10. 2020 - 10. 10. 2020

Přihláška a víc informací

Místo: Plzeň - Parkhotel Congress Centre

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová


Anotace

Ve dnech 9. a 10. října 2020 se v plzeňském Parkhotelu uskuteční XII. celostátní konference paliativní medicíny na téma "Kontroverze a spolupráce v paliativní péči". Celostátní konference je tradičně největší odbornou akcí v oblasti paliativní péče a svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.
 
Registrační formulář a více informací naleznete na webových stránkách konference
 
 

Přihláška a víc informací


Zpět na seznam kurzů