Atestace z PM 2019

Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro komplexní péči o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob. Lékař s touto zvláštní odbornou způsobilostí  nachází uplatnění např. v lůžkovém hospici, na oddělení paliativní péče, v týmu mobilní (domácí) specializované paliativní péče nebo na ambulanci paliativní medicíny v rámci pracoviště jiného oboru (např. komplexní onkologické centrum) nebo nemocnice.

Vzdělávací program oboru Paliativní medicína je ke stažení zde.
Atestační otázky ke stažení zde.

Další informace o postgraduálním lékařském vzdělávání jsou uvedeny na webu MZČR   www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vestniky-2011_2360_3.html

Atestace z paliativní medicíny 2019

Atestace z paliativní medicíny  se konají v termínech:

12. 6. 2019 8:00 IPVZ, Praha

20. 11. 2019 8:00 MOÚ, Brno