Atestace z PM 2020

Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru paliativní medicína je získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro komplexní péči o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob. Lékař s touto zvláštní odbornou způsobilostí  nachází uplatnění např. v lůžkovém hospici, na oddělení paliativní péče, v týmu mobilní (domácí) specializované paliativní péče nebo na ambulanci paliativní medicíny v rámci pracoviště jiného oboru (např. komplexní onkologické centrum) nebo nemocnice.

Vzdělávací program oboru Paliativní medicína je ke stažení zde.
Atestační otázky ke stažení zde.

Další informace o postgraduálním lékařském vzdělávání jsou uvedeny na webu MZČR   www.mzcr.cz

Atestace z paliativní medicíny 2020

Atestace z paliativní medicíny  se konaly v termínech:

17.6.2020 Praha

18.11.2020 Brno