Atestace

Česká společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá  akreditované specializační kurzy v nástavbovém oboru Paliativní medicína (dle vyhl. MZČR 361/2010 Sb.) a atestace z paliativní medicíny.
Kurzy jsou otevřeny i lékařům, kteří nechtějí atestovat v tomto oboru, ale kteří ve své každodenní praxi pracují s nevyléčitelně nemocnými pacienty a chtějí si prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti paliativní medicíny. Kurzy jsou registrovány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a jsou ohodnoceny příslušným počtem kreditů. Kurzy IPM probíhají v Rajhradu u Brna, v Brně a v Praze.

ČSPM při přípravě vzdělávacích akcí spolupracuje se Subkatedrou paliativní medicíny IPVZ Praha.

Kontakt:
Tel: 776 708 238.
e-mail: admin@paliativnimedicina.cz

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE                      392

V letech 2014 -2016 jsou kurzy ČSPM realizovány s finanční podporou Programu česko-švýcarské spolupráce MZČR.

Kurz byl podpořen fondem švýcarsko-české spolupráce.