Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína

| Nezařazené

Ve Věstníku MZ ČR 11/2021 vyšel nový vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína. Jeho plné znění naleznete zde.

Oproti původnímu programu je v novém programu odlišná délka a struktura povinných praxí a kurzů. Odlišné jsou také požadavky a průběh atestační zkoušky. Srovnání původního a nového vzdělávacího programu ukazuje následující přehled.

Kompletní informace ke vzdělávacímu programu platnému do 11/2021 jsou ke stažení zde.

Vše k dispozici na webu MZ ČR: https://www.mzcr.cz/

Školitel / mentor atestační přípravy
Přehled akreditovaných zařízení