Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína
Požadavky pro atestační práci v oboru paliativní medicína