Přehled akreditovaných zařízení

| Nezařazené

pro absolvování stáže v rámci přípravy na atestaci z oboru Paliativní medicína je uveden na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Aktuálně probíhá proces akreditace zdravotnických zařízení pro obor Paliativní medicína. Seznam dříve doporučovaných pracovišť:

Brno, Hospic sv. Alžběty, lůžkový hospic, MUDr. Marcela Tomíšková, tomiskova@hospicbrno.cz

Brno, Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., oslama@mou.cz

Čerčany, Hospic dobrého Pastýře, lůžkový hospic, mobilní specializovaná paliativní péče, MUDr. Jindřich Polívka, polivka@hospic-cercany.cz

Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ambulance paliativní onkologie, Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc., stanislav.filip@fnhk.cz

Jihlava, Nemocnice Jihlava, Stanice paliativní péče, MUDr. Eva Balnerová, balnerovae@nemji.cz

Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, lůžkový hospic, Mobilní specializovaná paliativní péče, Mgr. Monika Marková, reditel@hospiclitomerice.cz

Nové Město na Moravě, Domácí hospic Vysočina, Mobilní specializovaná paliativní péče, Petr Hladík, reditel@hospicvysocina.cz

Nový Jičín, Mobilní hospic Strom života, Mobilní specializovaná paliativní péče, Ambulance paliativní medicíny, Martin Šimák, simak@zivotastrom.cz

Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek, Mobilní specializovaná paliativní péče, dětská paliativní péče, Bc. Bronislava Husovská, bronislawa@post.cz

Praha, Cesta domů, Mobilní specializovaná paliativní péče, Ambulance paliativní a podpůrné péče, dětská paliativní péče, MUDr. Irena Závadová, irena.zavadova@cestadomu.cz

Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Podpůrný a paliativní tým, MUDr. Adam Houska, adam.houska@fnkv.cz

Praha, Fakultní nemocnice Motol, Pracovní skupina dětské paliativní péče, MUDr. Lucie Hrdličková, lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

Praha, Nemocnice pod Petřínem, Oddělení paliativní péče, MUDr. S.M. Přemysla Pavlína Marková, paliativa@nmskb.cz

Praha, Všeobecná fakultní nemocnice, Centrum podpůrné a paliativní péče, Ambulance Centra podpůrné a paliativní péče, MUDr. Ondřej Kopecký, MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., paliativni.pece@vfn.cz  

Rajhrad u Brna, Hospic sv. Josefa, lůžkový hospic, Mobilní specializovaná paliativní péče, Mgr. Zdeněk Strašák, zdenek.strasak@rajhrad.charita.cz

Tábor, Domácí Hospic Jordán, mobilní specializovaná paliativní péče, Marie Sovadinová, kontakt@hospicjordan.cz

Třebíč, Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč, Mobilní specializovaná paliativní péče, Ambulance paliativní medicíny, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., ladislav.kabelka@trebic.charita.cz

Třebíč, Nemocnice Třebíč, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., ladislav.kabelka@trebic.charita.cz

Valašské Meziříčí, Hospic Citadela, lůžkový hospic, Mobilní specializovaná paliativní péče, Mgr. Květoslava Othová, othova@citadela.cz

Zlín, Domácí hospic Most k domovu, Ambulance paliativní medicíny, Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, MUDr. Eva Hegmonová, eva.hegmonova@centrumlb.cz

 

Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína
Požadavky pro atestační práci v oboru paliativní medicína