Jarní setkání na Vysočině

termín: 02. 06. 2018 - 02. 06. 2018

Místo: Divadlo Diod, Jihlava, Tyršova 1565/12

Garant: Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová


Anotace

Budeme hledat odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti domácí dětské paliativní péče, jak se tvoří síť poskytovatelů této služby a jak mohou spolupracovat dětští praktičtí lékaři s paliativními týmy v jejich regionu? Kde je hranice zdravotní a sociální služby u dětí v této péči a kam se obrátit?

Setkání přinese přehled aktuální sítě poskytovatelů dětské paliativní péče, přehled dalších podpůrných sociálních služeb, zapojení zástupců praktických lékařů pro děti a dorost a kazuistiky prezentující takovou péči, kde praktický lékař a dostupný paliativní tým jsou propojenou složkou.

Program ke stažení 

Vzdělávací akce v rozsahu 7 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 51183. Počet kreditů – 6. Registrovaná akce ČAS pod číslem: 80/2018. Počet hodin akce: 7Zpět na seznam kurzů