Kurz etického poradenství pro (nejen dětskou) paliativní komunitu

termín: 16. 03. 2018 - 16. 11. 2018

Místo: Klimentská 50, Praha 1

Garant: prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 7200 Kč

Variabilní symbol: 8825


Anotace

Každý poskytovatel zdravotních služeb v oblasti (nejen dětské) paliativní péče by měl mít ve svém týmu pracovníka, který bude hlouběji rozumět otázkám etiky a práva a bude umět konflikty, které názorová různost v této oblasti přináší. Smyslem tohoto požadavku je posilovat autonomii pacienta, bránit morálnímu distresu personálu a snížit množství stížností na poskytování péče.Tento pracovník bude procházet ročním školením, na jehož konci představí kazuistiku, kterou řešil. Během roku se bude konat vždy v pátek celkem šest setkání.

V celém kurzu je kladen důraz na vnímání emocí, které rozvoj etického konfliktu doprovázejí, na hledání takového řešení, které je pro všechny přijatelné a zároveň je nekonfliktní jak eticky tak právně. Proto jako lektoři budou vystupovat etik, pediatr, psycholog a právník.

Kurz je organizován jako celoroční, s šesti setkáními, vždy v pátek, s dostatečným časovým prostorem k důkladnému osvojení probírané tématiky. Kurz je určen pracovníkům v paliativní péči.


Lektoři kurzu:  MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., JUDr. Barbora Vráblová, Bc. Klára Jalovcová

Termíny kurzu: 16. března, 13. dubna, 18. května, 14. září, 19. října, 16. listopadu 2018

9.00 - 12.00 výuka, 12.00 - 13.00 pauza na oběd, 13.00 - 16.00 výuka


Kurz je možné absolvovat pouze v celku a pro úspěšné absolvování kurzu je povolena jedna absence.

Vzdělávací akce v rozsahu 48 vyučovacích hodin je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 50414. Počet kreditů – 36.

Registrovaná akce ČAS pod číslem: 75/2018. Počet hodin akce: 36


Kurz etického poradenství pro (nejen dětskou) paliativní komunitu - pozvánkaZpět na seznam kurzů