Konference paliativní medicíny

termín: 20. 10. 2016 - 20. 10. 2016

Přihláška a víc informací

Místo: v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Garant: Oblastní charita Červený Kostelec


Anotace

Akce je určena nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude srozumitelná i středoškolským studentům.


Kontakt na koordinátora konference:

Mgr. Jana Špeldová, telefon: 491 610 303

e-mail: speldova@hospic.cz

Přihlášku zašlete nejpozději do 7. 10. 2016 e-mailem na adresu: speldova@hospic.cz, on-line přihláškou, nebo poštou na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, Manželů Burdychových 245, 549 41

Červený Kostelec. Přihláška ke stažení je na stránkách organizace www.ochck.cz. Každému přihlášenémubude zasláno vyrozumění.

Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena 3 kredity. Dále je akce zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS a účast na nich je ohodnocena 4 kredity.

Potvrzení o účasti vám bude vydáno po ukončení konference.

V průběhu konference bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Účastnický poplatek se neplatí.


Přihláška a víc informací


Zpět na seznam kurzů