Specializační kurz - Komunikace v paliativní medicíně

termín: 07. 11. 2022 - 09. 11. 2022

Místo: IPVZ, Praha

Garant: IPVZ


Anotace

Vzdělávací akci zajišťuje IPVZ, možnost přihlášení je na následujícím odkazu

 
Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností. Správně vedená komunikace je zásadní k tomu, aby pacient a jeho blízcí porozuměli situaci, dokázali přemýšlet o vlastních hodnotách, preferencích, obavách a nadějích. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou.
 
  


Zpět na seznam kurzů