Školitel / mentor atestační přípravy

| Nezařazené

Podle platného vzdělávacího programu nástavbového oboru Paliativní medicína probíhá atestační příprava pod vedením školitele/mentora. Školitelem může být lékař s atestací z oboru Paliativní medicíny (nebo starší atestací v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti), který pracuje minimálně na úvazek 0,5 na pracovišti, které má akreditaci v oboru Paliativní medicína.

Rolí školitele/mentora je provázet školence atestační přípravou a na závěr mu dát doporučení k atestační zkoušce. Dle vzdělávacího programu by měl být školenec se svým školitelem v pravidelném kontaktu minimálně jednou za měsíc, a to formou osobní nebo distanční konzultace. Role školitele/mentora je zásadně důležitá především pro lékaře, kteří se připravují na atestaci a pracují na klinických pracovištích, která nemají akreditaci z Paliativní medicíny.

Seznam lékařů – paliatrů, kteří splňují výše uvedené podmínky, je uveden zde. Lékař by se měl před zařazením do atestační přípravy domluvit se svým školitelem na spolupráci.

Seznam potenciálních školitelů bude průběžně aktualizován dle toho, jak budou nová pracoviště získávat akreditaci pro obor Paliativní medicína. Seznam akreditovaných pracovišť je zde.

Atestovaní lékaři
Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína