Změna v organizaci atestačních kurzů

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP již atestační kurzy pořádat nebude, protože dle nových legislativních pravidel není pověřenou organizací.

O konání atestačních kurzů budete informováni přes informační kanály ČSPM.

Registrace bude probíhat přes webovou stránku Subkatedry paliativní medicíny IPVZ

 

Změna v organizaci vzdělávacích akcí Sekce dětské paliativní péče

Počínaje rokem 2022 realizuje Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP své vzdělávací akce ve spolupráci s Institutem Pallium.

Sekce zůstává odborným garantem vzdělávání a zajišťuje lektory pro jednotlivé kurzy. Na kurzy se můžete přihlašovat zde.

Specializační kurzy

Název Místo konání  

Ostatní vzdělávací akce a konference pořádané ČSPM

Název Místo konání  

Ostatní kurzy a akce

Název Místo konání  
Specializační kurz - Komunikace v paliativní medicíně Rajhrad Detail
Specializační kurz - Management bolesti a dalších symptomů Rajhrad Detail
Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči Praha Detail
Specializační kurz - Multidisciplinární kazuistický seminář Rajhrad Detail

Odebírejte novinky mailem

WWW stránky

Web společnosti

Facebook

Náš facebook

Youtube

Náš youtube kanál

Spolupracujeme